مهدی قدکی

مهدی قدکی مالمیری متولد 1356 شاعر، نویسنده و مداح یزدی دارای تحصیلات حوزوی و همچنین کارشناس ارشد مدیریت می باشد که در عرصه شعر آئینی فعال بوده و هر ساله تعداد زیادی از هیئت های یزد از سروده های وی استفاده می کنند.

« برتر از آسمان آبی » و « حسین از نگاه یک بی طرف » نیز از تألیفات وی در عرصه نویسندگی میباشد.

 

ویدیو و صوت های مرتبط مهدی قدکی