مخاطب ارجمند
سایت یزدنوا می کوشد آرشیو جامعی از نوحه های مختلف در استان یزد را گردآوری کند. زین سبب از حضرتعالی درخواست می شود نوحه هیئت عزاداری مورد نظر خود را با همراه جزئیات به این سایت ارسال کنید.
تلگرام :
09137070953

ایمیل:
yazdnava@gmail.com