سید نبی میرحسینی

سید نبی میرحسینی متولد سال 1369 در یزد است. او از زمان کودکی و در مدارس قرائت قرآن و اذان را آغاز کرده بود. از سال 86 در مجمع عاشقان ثارالله آموزش نوحه‌خوانی دید و محرم سال بعد در هیئت حسینی محمودآباد زیر نظر محمدرضا دهقانی به‌صورت رسمی به نوحه‌خوانی پرداخت. از سال 1395 نیز با هیئت نصرآباد یزد همکاری می‌کند.
او با شاعران و آهنگسازانی از جمله اخوان، مهدی قدکی، محمد میرشمسی و عالیه مهرابی همکاری داشته است.