حمید آرام زاده

حمید آرام زاده متولد 1381 است. او از کودکی تحت تعلیم پدرش نوحه‌خوانی را آغاز کرد و از 5 سالگی تا 19 سالگی نوحه‌خوان هیئت جان‌نثاران ابوالفضل اردکان بود. او همچنین سال 1401 با هیئت علقمه همکاری داشته است. آرام زاده علاوه بر نوحه‌خوانی، آموزش موسیقی و آواز را نیز زیر نظر استادانی مانند حسین گرجی پور، حسین علی شاپور و حمیدرضا نوربخش گذرانده است.