ابوطالب جادری

ابوطالب جادری متولد 1363 در یزد است. او از همان کودکی به‌واسطه اینکه پدرش مداح و نوحه‌خوان بود با محبت اهل‌بیت آشنا شد. از 5 سالگی فراگیری قرآن را آغاز کرد. او در رشته‌های قرائت، تواشیح، اذان و ... فعالیت داشته است. جادری از سال 86 نوحه‌خوانی را با هیئت کوشکنو آغاز کرد. سال‌های 94 و 95 برای هیئت سلطان‌آباد تفت نوحه‌خوانی کرد و دوباره به هیئت کوشکنو برگشت. او از اشعار شاعرانی مانند مهدی قدکی، مرحوم حلبی کار و غلامرضا سازگار استفاده کرده است.
جادری در خصوص نوحه‌خوانی برای سیدالشهداء می‌گوید: "معضلی که امروزه برای مداحان و نوحه‌خوان‌ها وجود دارد، بحث‌های مالی است. در بیشتر مواقع مداحی‌ها به‌خاطر پول و بحث بر سر اعداد و ارقام است. اما اگر اجر و قرب عزاداری به مادیات فروخته شود این یعنی کم معرفتی به ساحت سیدالشهداء."