سید مجتبی آبیار

سید مجتبی آبیار متولد 27 اردیبهشت ماه 1366 است. او از کودکی به خوانندگی علاقه داشت و از سن 19 سالگی بر حسب آشنایی با سیاوش عظیمی و پدر وی که از مدرسین موسیقی بود، آموزش مقدماتی دستگاه های موسیقی و ردیف های آوازی را فرا گرفت؛ و در ادامه خود با تمرین و ممارست زیاد و تحت تأثیر مکتب اصفهان و محمد معتمدی در خوانندگی پیشرفت کرد.

آبیار نوحه خوانی را از محرم سال 1402 با هیئت زنگی یزد آغاز کرد.