حمید پایدار

حمید پایدار خواننده و نوحه خوان جوان یزدی است که در زمینه ی موسیقی سنتی فعالیت دارد و از سال 1397 در کنار سیدمجتبی حیدرپور در هیئت شیخداد یزد نوحه خوانی می کند.

وی تاکنون در مراسم و محافل هنری زیادی در حضور بزرگان عرصه موسیقی کشور اجرای برنامه داشته است.

اجرای چند سال اخیر او در کنار سیدمجتبی حیدرپور در هیئت شیخداد یزد که از سروده های شهاب الدین موسوی نیز سود می برد، با استقبال زیاد مخاطبین مواجه شد و هماهنگی بین این دو نفر تحسین همگان را برانگیخت.

ویدیو و صوت های مرتبط حمید پایدار