هیئت شیخداد یزد ؛ اول حضرات را خریدند ... ؛ اربعین 1401

این نوحه در اربعین 1401 توسط هیئت شیخداد یزد با مداحی حمید پایدار و مجتبی حیدرپور در خانه تاریخی شهید صدوقی (ره) یزد اجرا گردیده است.

نام نوحه: اول حضرات را خریدند ...


مست ملک ری آرام
اسب خسته رم کرده
قاضی ات زمین خورده
والی ات ستم کرده
فرصت تپیدن نیست
جای آرمیدن نیست
مرگ میرسد از راه
ای به خود ستم کرده
بیشه ها مه آلود است
رقص آتش و دود است
کی امید بهبود است؟
خاک مرده دم کرده
اگر امت شود دچار
به شبانی چنان یزید
باید خون گریست
و علی الاسلام السلام
➖➖➖➖➖➖➖➖
خسته ایم از این جنون
جهل مردمان دون
حاشا از این سکوت
از بیت عنکبوت
ان اوهن البیوت
لبیت العنکبوت
باید خون گریست
و علی الاسلام السلام
➖➖➖➖➖
ای خلیفه ی جوان چه میکنی؟
ای امير مؤمنان چه می کنی؟
کاردها به استخوان رسیده است!
خاک بر سر زمین نشسته است!
ناله ها به آسمان رسیده است!
هوا هوای خستگی
صدای دلشکستگی
چه قدرتی؟ چه آفتی؟
چه ناروا خلافتی؟
به چه قیمتی به چه قیمتی
شده ای امام مسلمین؟
شده ای امیر المومنین؟
➖➖➖➖➖➖
اول حضرات را خریدند
آیات ثقات را خریدند
فتوای شریح را گرفتند
قاضی قضات را خریدند
هم حکم جهاد را نوشتند
هم حج و صلات را خریدند
این شیعه ی بی اصول کافی
کشتند تو را به حد کافی
این کوفی بی اصول کافی
ترسم که از جهل و جنون
تکرار خون شستن به خون
پیراهن یوسف کنند
این کهنه پیراهن تو را

اگر امت شود دچار
به شبانی چنان یزید
باید خون گریست
و علی الاسلام السلام
➖➖➖➖➖➖➖

فرق عدل را شکافت تیغ های زهرتان
سنگ میزند به ما آسمان شهرتان

(بوی مرگ می دهد کوچه های شهرتان
وقت شام آخر است وقت جام زهرتان )
پوچ گل نمیدهد مشتهای قهرتان

بدا به تو یزید مست قدرت
بدا به این مقام و رسم و عنوان
بدا به منبری که نردبان شد
از استخوان سينه شهیدان
بدا به سلطه ای که عالمانش
گشوده دست و بسته چشم وجدان
خدای قهر تو کجا
خدای مهر ما کجا
تو مست جام قدرتی
چه بیعتی؟ چه بدعتی؟
چه عدالتی؟ به چه علتی
شده این روا به نام دین؟
➖➖➖➖➖
اول حضرات را خریدند.....

➖➖➖➖➖➖
ما به کوفه می رویم
شهر عهد ناتمام
شهر غربت علی
کوچه های بی سلام

جشن شادی شماست
با خیال خامتان
خطبه های زینبی
زهر شد به کامتان
➖➖➖➖
بر لبی که بوسه گاه مصطفی است
چوب خیزران اثر نمیکند
نازم آن سری که جز حدیث عشق
با سر بریده سر نمیکند
اگر چه در سلاسلم
ز من شکسته تر دلم
تو ای هلال یک شبه
شکفته ای مقابلم
به چه حالتی؟ چه ملاحتی؟
شده ای مرا عمود دین؟
➖➖➖➖➖➖
اول حضرات را خریدند.....

 

« شهاب الدین موسوی »


دیدگاه بگذارید!

0 دیدگاه ارسال شده!

    تاکنون دیدگاهی ارسال نشده. یک دیدگاه ارسال کنید تا اولین نفر باشید که در اینجا نظر می دهید!