محمدرضا باغبان زاده

محمدرضا باغبان زاده متولد 1361 در یزد است. او از سال 77 نوحه‌خوانی را زیر نظر حسین اصحاب آغاز کرده است. باغبان زاده بر اساس آموزش‌هایی که دیده بود ابتدا سبک حماسی را در نوحه‌هایش رعایت می‌کرد و پس از آن به سبک‌های جدیدتر روی آورد.
او برای هیئت‌های میرقطب، مهدیه سیدگلسرخ نوحه‌خوانی کرده و از سال 94 به‌صورت مداوم با هیئت نصرآباد یزد همکاری دارد.
باغبان زاده با شاعران و آهنگ‌سازانی از جمله کاظم حلبی کار، زارع‌زاده، اخوان، مختاری، سروش رحمانی، حسینی، قدکی و عالیه مهرابی همکاری داشته است.