حسین میرشریف

حسین میرشریف متولد 6 فروردین 1369 هست. او که نوحه خوانی را از سال 1379 با هیئت حسین آباد ریسمانی آغاز کرد، سابقه همکاری با هیئت های مصباح الهدی (پارک شهر) ، امامزاده سیدفتح الدین رضا و انصار المهدی (دانش آموزی) را نیز دارد و از سال 1394 تاکنون نوحه خوان هیئت مسجد جامع کبیر یزد است.

وی زیر نظر استاد داودی دستگاه های موسیقی و ردیف های آوازی را آموخت و خود با تمرین و ممارست مداحی را فرا گرفت.

نامبرده به نوحه خوانان جوان نسل فعلی توصیه می کند از سبک و فرم اصیل سینه زنی یزد فاصله نگیرند و سعی در محافظت از این میراث گرانبها داشته باشند.

میرشریف هم اکنون مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد است.