هیئت علقمه امامشهر یزد

هیئت علقمه امام شهر یزد با حضور بیش از 1800 نفر از جوانان به‌عنوان یکی از جوان‌ترین و پرجمعیت ترین هیئت های استان یزد شناخته می‌شود.

هیئت علقمه که از هیئت های نوپا و تازه تأسیس یزد به شمار می رود، در سال 1370 در منطقه امام شهر یزد به همت عالی مرحوم محمدعلی حمید پور بنیان‌گذاری شد.

محله امامشهر (آرمان شهر) یزد از شمال با بلوار آیت الله محمدکاظم طباطبایی یزدی، از غرب با بلوار هفده شهریور ، از جنوب با بلوار رسالت و از شرق به بلوار امام حسین محدود شده است.

پایگاه این هیئت، مسجد و حسینیه حضرت سجاد (ع) امام شهر می باشد.

این هیئت که از اوایل دهه 80 به پرجمعیت ترین هیئت یزد تبدیل شد، همواره به دلیل هماهنگیِ خاص و مثال زدنی با جمعیت زیاد و همچنین بهره گیری از نوحه خوانان و شاعران مشهور ، مورد توجه و استقبال عموم قرار گرفته و آثار خاص و مخاطب پسندی را در طول این سالها از خود به جای گذاشته است.

آقایان مجتبی هراتی، محمدرضا ابراهیمی، مصطفی راغب، سیدمصطفی جوکار، رضا تقی زاده،  احمد تقی زاده، علیرضا طراز یزدی، صادق حمیدپور و ... از نوحه خوانان این هیئت به ترتیب از حال تا ابتدای تأسیس بوده اند و آقایان مهدی قدکی، احمد محبی، مرحوم کاظم حلبی کار و بهرام شمس و همچنین خانم دکتر عالیه مهرابی نوحه های این هیئت را سروده اند.