هیئت عزاداران حسینی کوی رحمت آباد یزد

محله رحمت آباد یزد در بلوار شهید دشتی، شهر حمیدیا قرار دارد. هیئت این محله از هیئت های با سابقه یزد است و در سال 1318 تاسیس شده است. عزاداران حسینی و سینه زنان این هیئت چند روز قبل از آغاز محرم معمولاً در حسینیه فرج اللهی تمرین می کنند. محمد حسن حسن زاده نوحه خوانی این هیئت را بر عهده دارد.