هیئت عزاداران حسینی محمودآباد یزد

هیئت عزاداران محمودآباد با بیش از 200 سال سابقه یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین هیئت‌های عزاداری در استان یزد است. این هیئت متشکل از دو هیئت صاحب‌الزمان به مدیریت احمد عشقان ملک و هیئت حسینی به مدیریت محمدعلی میرحسینی است. بین 700 تا 1000 نفر در هیئت عزاداران محمودآباد عضویت دارند و از نکات جالب توجه این هیئت تعداد زیاد سادات هست که همیشه در پیشاپیش هیئت حرکت می‌کنند.
مراسم نخل برداری، تعزیه و کمک‌های خیری از دیگر فعالیت‌های این هیئت است.