مصطفی محسن‌زاده

مصطفی محسن‌زاده متولد سال 1360 است. او نوحه‌خوانی را از‌ سال ٧٢ در هیئت كوی سعدی آغاز کرد. پیش‌ازاین فراگیری آواز و موسیقی را شروع کرده بود. او علاوه بر نوحه‌خوانی، کار آهنگ‌سازی برای هیئت‌ها را نیز انجام می‌دهد و البته در گروه‌های موسیقی سنتی نیز فعالیت دارد. محسن‌زاده برای هیئت‌هایی همچون کوی سعدی، آبشور و کوچه بیوک نوحه‌خوانی کرده است.