محمد ارسلان عطارها

محمد ارسلان عطارها متولد 1 تیر ماه 1373 در یزد است. او نوحه خوانی را از سال 1393 در هیئت گازرگاه آغاز کرد و تا سال 1401 نیز با آن هیئت ادامه داد و سال 1402 در هیئت آبشور یزد در کنار سیدمرتضی (بامداد) فلاحتی به نوحه خوانی پرداخت.

وی که در زمینه موسیقی و خوانندگی نیز فعالیت دارد در این راه از رهنمودهای عمویش استاد قاسم عطارها و سید مرتضی فلاحتی بهره برد و صداسازی را از اساتیدی چون استاد حسن ابوئی و استاد مانی رهنما فرا گرفت.