محمدجواد خوش قلب

محمدجواد خوش قلب متولد سال 1364 در یزد است. او به‌ واسطه اینکه در خانواده‌ای نوحه‌خوان و قاری به دنیا آمد از همان کودکی با نوحه‌خوانی آشنا شد و از 12 سالگی به‌صورت حرفه‌ای نوحه‌خوان بوده است و در عین جوانی از نوحه خوانان با سابقه یزد به شمار می رود .

او در این زمینه از راهنمایی‌های سروش رحمانی نیز استفاده کرده است.
خوش قلب به‌عنوان نوحه‌خوان با هیئت‌های گرمسیر تفت و اکبرآباد همکاری داشته است و هم اکنون نوحه خوان هیئت سرجمع یزد می باشد.