محسن محسنی پور

محسن محسنی پور متولد سال 1367 است. او از سنین کودکی و از 7 سالگی به نوحه‌خوانی پرداخته است. او با هیئت‌های صفائیه، اکبرآباد و هیئت جامع تنگ چنار به‌ عنوان نوحه‌خوان همکاری داشته است.