فرزاد یزدی

فرزاد یزدی متولد 21 شهریور 1371 است. او مداحی را از سال 1388 آغاز کرد و در سال 1397 با هیئت محمدی کوی پنبه کاران همکاری داشت و سپس از سال 1398 تاکنون برای هیئت جوادالائمه یزد نوحه خوانی می کند.

وی از اشعار عباس خلفی در نوحه هایش استفاده نموده است.