فرزاد مجری

فرزاد مجری متولد سال 1370 در یزد است. خانواده مادری او مداح و نوحه‌خوان بودند و او این را از خانواده‌اش به ارث برده است. از سن 7 سالگی با هیئت علی‌اصغر آموزش‌وپرورش شروع به نوحه‌خوانی کرد. پس از آن به مدت دو دهه برای هیئت آبشور نوحه‌خوانی کرد. دو سالی نیز به‌عنوان نوحه‌خوان در هیئت کوچه بیوک فعالیت کرد و سپس به هیئت آبشور بازگشت.

او به همراه دو برادر خود محرم 1402 در هیئت عطش کوی چاه ملکی نوحه خوانی می کنند.