علی سهیلی فر

علی سهیلی فر مشهور به « استاد سهیلی » متولد 4 دی ماه 1351 است. اکثر فعالیت وی به موسیقی سنتی مربوط می شود اما در کنار آن بیش از 20 سال در هیئت مسجدالرضای صفائیه یزد نوحه خوانی می کرد. او که سابقه نوحه خوانی برای هیئت خلف خانعلی یزد را نیز دارد در سال 1402 با هیئت کوچه بیوک یزد به عنوان نوحه خوان همکاری داشت.

سهیلی فر که موسیقی و ردیف های آوازی را به مدت 5 سال نزد استاد شجریان و 2 سال نزد استاد ایرج بسطامی آموخت اکنون خود به تدریس موسیقی مشغول است.

وی تاکنون از اشعار شاعرانی چون رضوی، سید شهاب الدین موسوی و دکتر محمدعلی کریمی در نوحه هایش استفاده کرده است.