علی اصغر دهقانی زاده

علی اصغر دهقانی زاده متولد 9 مهرماه 1374 هست. او که نوحه خوانی را از اوایل دهه 90 با هیئت حسن آباد مشیر شروع کرد، سابقه نوحه خوانی برای هیئت های منتظران مهدی(عج) و پیروبرج یزد را دارد.

وی تاکنون از اشعار عباس صمصامی و حسین شاهی در نوحه هایش استفاده کرده است.