علیرضا کیهان فر

علیرضا کیهان فر متولد 24 اسفند 1370 است.

او که در عرصه تلاوت قرآن نیز سابقه فعالیت دارد از دوران نوجوانی نوحه خوانی را آغاز کرد و از سال 1393 نیز نوحه خوان هیئت میرقطب یزد است.

شهید حاج حسن دانش و علی اکبر کاظمی اساتید وی در عرصه قرآن و استاد اکبر عزیزی و استاد حسین علیشاپور اساتید وی در زمینه موسیقی و ردیف های آوازی بوده اند.

ویدیو و صوت های مرتبط علیرضا کیهان فر