سیدمحسن سالاری

سید محسن سالاری نوحه خوان یزدی است که محرم سال 1401 برای هیئت حسن آباد مشیر یزد نوحه خوانی می کرد.

ویدیو و صوت های مرتبط سیدمحسن سالاری