احمد سلیمیان

حاج احمد سلیمیان متولد 16 اسفند 1342 از مداحان و نوحه خوانان قدیمی و با سابقه یزد به شمار می رود.

وی نوحه خوانی را از سال 1359 با هیئت دبیرستان واعظی یزد آغاز کرد و از سال 1360 به هیئت محله خود یعنی مریم آباد راه یافت که این همکاری تاکنون ادامه داشته است.

او در این راه از رهنمودهای اساتیدی چون احمد توکلی، حمید سلطان زاده، رنجبر و حسن امراللهی در زمینه موسیقی بهره برد و در عرصه مداحی نیز از تجربیات مداحانی چون حاج مهدی منصوری، حاج مهدی سماواتی و سید مهدی میرداماد استفاده کرد.

سلیمیان تاکنون از اشعار عباس صمصامی و حاج محمدرضا شایق در نوحه هایش استفاده کرده است.

نامبرده معتقد است عزاداری اصیل یزد قاعده و چارچوب کاملاً مشخصی دارد که نمیتوان و نباید از آن عدول کرد و تمام سعی نسل فعلی باید به حفظ فرهنگ ناب عزاداری اصیل و سنتی یزد معطوف باشد و این رهاورد مقدس به منزله ی امانتی گرانبهاست که باید به بهترین وجه به نسل های بعد تحویل داد؛ او همچنین نوآوری و بدعت های امروزی در نوحه خوانی و فرم جدیدی که بیشتر به کنسرت شبیه است تا هیئت عزاداری را به هیچ وجه قبول ندارد.

ویدیو و صوت های مرتبط احمد سلیمیان