حسین شاکر

حسین شاکر شاعر و مرثیه سرای یزدی در سال 1333 در خانواده ای ادب پرور به دنیا آمد. حسین راه و رسم شاعری را در سنین جوانی در محضر پدرش مرحوم استاد عباس شاکر فرا گرفت و 30 سال سابقه سرودن اشعارآئینی و حماسی دارد.

شاکر که تخلص «آتش» را برای خود برگزیده، اشعار خود را در اختیار هیئت هایی نظیر گلچینان، خلف باغ، خواجه خضر، علی اصغر(کوی زیبا)، چهارده معصوم امامشهر، آبشور و چندین هیئت در حومه یزد قرارداده است.