هیئت عاشورا کوی امامزاده جعفر (ع) یزد

هیئت کوی امام زاده جعفر (ع) یزد یکی از قدیمی ترین هیئت های عزاداری یزد است. این هیئت به شکل امروزی و مستقل در سال 1340 تاسیس شد. این هیئت در تکیه محله خود واقع در بافت قدیم خیابان قیام کوچه امامزاده با حضور بیش از 600 سینه زن و عزادار تمرین می کنند.
هیئت عاشورا کوی امامزاده جعفر در طی سالیان همواره با نوحه ها و عزاداری های زیبای خود مشهور بوده و طی سال ها نوحه خوان ها و مداحانی مانند مرحوم احمد گیوه ای، حاج محمد ابراهیمی و سید احمد دشمه با آن همکاری داشته اند. در حال حاضر محمد مهدی استادیان مسئول این هیئت است.