هیئت جامع تنگ چنار یزد

تنگ چنار دهستانی از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان یزد است. این دهستان دارای 12 هیئت است که در زمان مراسم خارج از دهستان تبدیل به یک هیئت واحد به نام هیئت جامع تنگ چنار می‌شود.

این هیئت در سال 1397 تأسیس شده و سرپرستی آن در حال حاضر به عهده محسن محسنی پور است.
محسنی پور، تاب داری، طاهری، نجاریان و منصوری در سال‌های مختلف نوحه‌خوان این هیئت بوده‌اند.