فرهاد مجری

فرهاد مجری متولد سال 1370 در یزد است. خانواده مادری او مداح و نوحه‌خوان بودند و او نوحه خوانی را به نوعی از این خانواده‌ به ارث برده است.

وی از سن 7 سالگی با هیئت علی‌اصغر (ع) آموزش‌وپرورش شروع به نوحه‌خوانی نمود. پس از آن به مدت حدود دو دهه برای هیئت آبشور نوحه‌خوانی کرد. دو سال ( 1397 و 1398 ) نیز به‌عنوان نوحه‌خوان در هیئت کوچه بیوک فعالیت کرد و سپس در سال 1401 به هیئت آبشور بازگشت.

او به همراه دو برادر خود محرم 1402 در هیئت عطش کوی چاه ملکی نوحه خوانی می کنند.