عرفان محمدی

عرفان محمدی متولد 21 مهر 1378 است و نوحه خوانی را از سال 1397 در هیئت خلف باغ آغاز کرد.

او که موسیقی را نزد اساتیدی چون حسین علیشاپور و امید حسینی آموخت، از تجربیات آقایان سروش رحمانی و سید احمد دشمه نیز برای نوحه خوانی بهره می برد.

وی از اشعار مهدی قدکی و مرحوم نادم در نوحه هایش استفاده کرده است.

ویدیو و صوت های مرتبط عرفان محمدی