سیدصادق آتشی

سیدصادق آتشی شاعر، خواننده و آهنگساز جوان یزدی و متولد سال 1374 است. معما، سردار عشق، مادر، عاشقانه، زخم گلوله و ... از جمله آهنگ های وی هستند که منتشر شده است.

وی در زمینه سرودن اشعار آئینی، انقلابی و حماسی نیز فعالیت می کند و تاکنون برای هیئت های عزاداری یزد و ... سروده است.