رضا دهقان

رضا دهقان متولد ۱۱ فروردین ۱۳۵۳ در تهران از شعرای آئینی است که در عرصه شعر نو نیز فعالیت می کند. اشعار آئینی وی هر ساله توسط هیئت های زیادی از سراسر کشور مورد استفاده قرار می گیرد.