هیئت کوی مهدی آباد یزد

هیئت عزاداری مهدی‌آباد یزد یکی از هیئت‌های قدیمی استان بوده که از سال ۱۳۲۰ تأسیس شده است و اکنون در خیابان صحرا کوچه بیمارستان دکتر مرتاض قرار دارد.

ویدیو و صوت های مرتبط هیئت کوی مهدی آباد یزد