هیئت عزاداران حسینی گنبد سبز یزد

محله گنبد سبز در محدودة شرقی شهر یزد در خیابان مهدی واقع شده است. این محله از شرق با خیابان شهیدان حسینی و بلوار دهه فجر و از جنوب با خیابان اشترزاده محدود شده است و با محله‌های ‌بافت تاریخی، مریم آباد، یعقوبی، سعدی، آبشور، سید فتح الدین، سرسنگ مجاورت دارد. هیئت گنبد سبز از هیئت‌های بزرگ و معروف یزد است که معمولاً تمرین هیئت در حسینیه گنبد سبز انجام می‌شود. این هیئت در دهه 30 خورشیدی تشکیل شده است.
در طول سالیان عباس انتظاری، پیروزی فرد، سبزه کار و عبدالحسین بهشتی مسئولیت هیئت را بر عهده داشته اند.
فرشی، پیروزی فرد، سبزه کار، حسن ابولیان، حسین خیام، حسین شایق، حسین اصحاب صحف، کاظم دهقان، عباس خضری، مهدی انتظاری، سید حسن حسینی، سید مسعود سید اسدی، سید قاسم حاجی میرزا از جمله نوحه‌خوانان و مرثیه‌سرایانی بودند که با این هیئت همکاری داشته‌اند.