هیئت عاشقان نینوای یزد

هیئت عاشقان نینوا در کوی امیرالمؤمنین میدان باهنر واقع شده است. این هیئت از جمله هیئت‌هایی است که در امور خیریه به‌خصوص آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت می‌کند. حمید استادیان و حسین افروز نوحه‌خوان‌های این هیئت هستند.