هیئت حضرت ابوالفضل (ع) مهدیه شاهدیه یزد

هیئت مهدیه از زمان ساخت مهدیه ابرندآباد در سال 1354 تشکیل شد و از سال 1360 با نام هیئت حضرت ابوالفضل (ع) مهدیه شاهدیه یزد فعالیت خود را ادامه داد.
سید ابوالقاسم میرجلیلی سرپرستی هیئت را بر عهده دارد. در طول سالیان محمدرضا میرجلیلی، سید ابوالقاسم میرجلیلی، رضا میرجلیلی، سید روح الله میرجلیلی و مسعود میرجلیلی به عنوان مداح و نوحه خوان با این هیئت همکاری داشته اند.