هیئت جان‌نثاران ماه بنی‌هاشم دروازه شاهی یزد

محله دروازه شاهی در دل بافت تاریخی یزد و در مجاورت محلات لرد کیوان، دو منار، شاه ابوالقاسم و لب خندق قرار دارد. قدمت هیئت دروازه شاهی بیش از 60 سال است و تأسیس آن به اوایل دهه 30 برمی‌گردد. این هیئت از همان ابتدا در قالب زنجیرزنی عزاداری می‌کند.
حاج‌آقا حمید فر، سید آقا آبیار و حبیب‌الله پیوندی از بزرگان قدیم این هیئت بوده‌اند و هم اکنون نیز سید عباس آبیار و ابوالقاسم دهقان سرپرستی این هیئت را بر عهده دارند.
آقایان کازرانی، دهقان و سید عباس آبیار از نوحه‌خوانان سابق این هیئت بوده‌اند و رضا و محمد طحانی نیز در حال حاضر نوحه‌خوان این هیئت هستند.