هیئت امام حسن مجتبی (ع) محمدآباد یزد

منطقه محمدآباد در 3 کیلومتری شهر یزد و در ابتدای مسیر یزد-کرمان واقع که از شمال به احمدآباد مشیر (ملاباشی) از غرب به سیدمیرزا، رحمت آباد و شهر یزد از جنوب به جاده یزد-کرمان و از شرق به جاده یزد-بافق محدود شده است.

هیئت امام حسن مجتبی (ع) محمدآباد یزد در سال 1340 تأسیس شده است. حاج علی مزیدی و حاج علی اکبر نمدی سرپرستان قبلی این هیئت بوده اند و اکنون نیز سرپرستی آن را امیرحسین طحان بر عهده دارد.

سیدشهاب سیدهرمزی، سیدمحمد دهقان، علی معزی ، سیدمجتبی نقیبی و مجید پروا برای این هیئت در طول سالیان اخیر نوحه خوانی کرده اند.